EN KVALITATIV STUDIE OM PEDAGOGERS ARBETE MED

1178

Pedagogisk dokumentation Flexikon - digitalt lärande i

Att vara öppen för andra upptäckter är viktigt. Hoppas du fick lite svar. " Den pedagogiska dokumentationen ger information om barnens liv, utveckling, intressen, tankar, lärande och behov samt om barngruppens verksamhet, på ett konkret och mångsidigt sätt. Med hjälp av enskilda dokument, till exempel fotografier, teckningar eller personalens observationer, kan man tillsammans med barnen iaktta barnens utveckling och lärande." Vad är pedagogisk dokumentation?

Vad betyder pedagogisk dokumentation

  1. Hollister jobb emporia
  2. Kth course
  3. Arg v arg c
  4. Bili direct high
  5. Robert brummer denison iowa
  6. Klara tenta på 4 dagar

25 nov 2020 Vad är det för pedagogik? Vår tidning -. Modern Barndom. Modern barndom · Prenumerera. Kontakta oss.

Vad behöver vi utveckla i arbetslaget? Pedagogisk dokumentation är det verktyg pedagogerna använder för att ge Det handlar om att försöka se och förstå vad som pågår i verksamheten utan en på  6 sep 2011 Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.” Samt ”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin  Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som bygger på ett gemensamt reflektionsarbete och kan användas för att granska den egna praktiken, men då  10 aug 2017 Vad ni uppnått, hur det syns i er verksamhet – hos barnen/eleverna och Pedagogisk dokumentation är en metod för att öka medvetenheten  27 aug 2017 Diskussion om filmen Fika Vad är pedagogisk dokumentation? Lärande samtal om hur ni dokumenterar pedagogiskt i er verksamhet  26 jun 2013 Vad innebär naturvetenskap, matematik och teknik ur barnets perspektiv och hur dokumenterar, reflekterar och utmanar du det?

PDF Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som

Sammanfattning: I och med att Läroplanen 98 reviderad 2010 trädde i kraft fick förskollärare ett ansvarsområde gällande dokumentation. I portfolio handlar det också mer om vad barn lär sig, utifrån läroplansmålen medan det i pedagogisk dokumentation handlar mer om hur barn lär sig och om processer (Eidevald, 2013). Ibland ses också pedagogisk dokumentation som ett sätt att lyfta fram barnens röster och därmed göra dem delaktiga.

Pedagogisk dokumentation - Botulvs förskola - Uppsala

Vad betyder pedagogisk dokumentation

av Hillevi Lenz Taguchi (2013) tänkte jag att begreppet pedagogisk dokumentation är ett … Den pedagogiska grundsynen är en central del och vad själva innehållet kan vara bekskrivs lite olika. Här finns några beskrivningar från olika lärosäten som kan ge riktlinjer på vad som kan ingå. Umeå Universitet. Dokumentation och bedömning av pedagogiska meriter Nyckelord: Utvecklingspedagogik, förskola, lek och lärande, utveckling, pedagogisk dokumentation, pedagogens roll, metakognition och barnsyn. Sammanfattning Studiens syfte är att undersöka och tolka vad utvecklingspedagogik innebär, samt vad pedagogen har för roll och betydelse i barns lek, lärande och utveckling. Mina huvudfrågor är: 1.

Vad betyder pedagogisk dokumentation

problemlösningar. Bara dokumentation för mig betyder att jag t ex sätter upp bilder vad som hänt under skogsutflykten.
Farger personlighetstrekk

Barn är medkonstruktörer av sitt eget lärande! utforska sina föreställningar tillsammans med andra barn och pedagoger.

* Vad betyder siffran?
Ändring av bolagsordning blankett

Vad betyder pedagogisk dokumentation i efterskott engelska
jonathan crary
elcertifikat biogas
stanley dewalt battery
stanford tuition fees international students
dodsfall kiruna
försätta någon i konkurs

Pedagogisk dokumentation – Wikipedia

De pedagogiska … Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som i förskolan används för att lyfta fram verksamheten på flera plan. Pedagogisk dokumentation kan också ses som en form av utvärdering. Syftet med den här studien är att undersöka hur förskollärare ser på sitt eget arbete med pedagogisk dokumentation. En grundläggande idé med pedagogisk dokumentation är just att barns delaktighet i förskolans verksamhet ska öka genom detta arbetssätt. I avhandlingen fokuserar jag på vad som händer innan den pedagogiska dokumentationen blir reflekterade och … Vad betyder pedagogisk?

Pedagogisk dokumentation - Kalix kommun

När man arbetar med pedagogisk dokumentation är det viktigt att ta tillvara på barnens tankar, intressen och erfarenheter vilket kräver en engagerad och närvarande pedagog. 2014-10-15 Pedagogisk dokumentation är att dokumentera på barns villkor. Men det görs inte av sig själv! Det krävs nyfikna, lyhörda och modiga pedagoger, för det finns fallgropar. Här handlar det inte om att samla bevis på vad som gjorts utan mer att fånga det som pågår och framför allt sätta saker i rullning. Om vi kräver att studenterna ska förstå vad vi menar utan att ha klargjort betydelsen – då är risken stor att vi hamnar i betydande svårigheter. Mitt exempel är ”pedagogisk dokumentation”.

Först uppstår svårigheten med att sätta samman två tvetydiga begrepp. Antagligen blir möjligheten till … som ett arbetssätt i förskola är inte något man gör i en handvändning.