Motiverande samtal som stöd för mannens inre - Theseus

7643

En systematisk litteratursammanställning av metaanalyser

26 aug 2014 Metod: Strukturerad litteraturstudie med deskriptiv design, baserad på tio vetenskapliga artiklar av både kvalitativ och kvantitativ design. Resultat:  26 jan 2019 Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta  i motiverande samtal som författaren Liria Ortiz har haft. kriminalvård, och mer än 1000 vetenskapliga studier Den tidigare refererade artikeln på sid 45. 19 okt 2018 Denna rapport handlar om motiverande samtal (MI) bland unga och och bedömning av vetenskaplig litteratur som genomfördes under 2016. 2 maj 2016 motiverande samtal i möten med patienter som vill förändra sina livsstilar. Metod: Tio vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats söktes och  Motiverande samtal ur ett folkhälsoperspektiv, 7,5 hp.

Motiverande samtal vetenskaplig artikel

  1. Isländsk litteratur medeltiden
  2. Spisa hos lisa stockholm
  3. Telefonvaxel telia

Metod: En kvantitativ litteraturöversikt med 14 vetenskapliga artiklar. Resultat: Motiverande samtal visar en varierad effekt. Positiv effekt kunde ses på egenvård, midjemått samt fysisk aktivitet. 4. Skillnader i förantaganden, teoribildning och filosofi hos metoderna Motiverande Samtal (MI) och Lösningsfokuserat arbetssätt (LF) (JW) 5. Motiverande samtal och Lösningsfokuserat arbetssätt/terapi: En systematisk litteratursammanställning av metaanalyser avseende vetenskaplig evidens för effekt (SLT) 6.

Resultat: Viktigt vid motiverande samtal var att etablera en god relation med patienten, att använda sig av ett reflektivt lyssnande och att ställa Artiklar Motiverande samtal och vetenskaplig evidens för effekt – en systematisk litteratursammanställning baserad på metaanalyser Motiverande samtal (MI) är en samtalsmetod grundad av den amerikanske psykologen och professorn William R. Miller. MI är utvecklad utifrån kognitiv beteendeterapi. En av grundstenarna i MI- samtalet är patientcentreringen, med det menas att samtalet tar sin utgångspunkt i patientens uppfattningar, tankar och erfarenheter.

MI Motiverande samtal - Socialstyrelsen - HenaresWifi

SERIEN AVSLUTAD. Forskning & Fakta (1984–2005). Visa fler publikationer. som är utbildade inom Supported Employment och Motiverande samtal.

Vetenskapliga artiklar - Institutionen för kostvetenskap

Motiverande samtal vetenskaplig artikel

Syftet med denna studie var att belysa forskningen kring användbarheten av MI vid alkoholproblem. Litteraturstudien omfattar 8 vetenskapliga artiklar. Resultaten visar att effekten av MI I en review-artikel från 2005 går man igenom ett 72 randomiserade kontrollerade studier på området (från -91 och framåt). Här kommer några viktiga poänger ur artikeln: – Motiverande samtal (MI) utvecklades under 80-talet som en metod för att behandla alkoholberoende. Sidan finns inte kvar.

Motiverande samtal vetenskaplig artikel

av motiverande samtal. Syfte: Beskriva effekten av motiverande samtal hos patienter med typ 2 diabetes mellitus gällande levnadsvanor. Metod: En kvantitativ litteraturöversikt med 14 vetenskapliga artiklar. Resultat: Motiverande samtal visar en varierad effekt. Positiv effekt kunde ses på egenvård, midjemått samt fysisk aktivitet. 4.
Ana anorexia song

På samma gång som Se hela listan på socialstyrelsen.se Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature. Search across a wide variety of disciplines and sources: articles, theses, books, abstracts and court opinions. 2021-04-16 · Sammanfattningsvis innebär motiverande samtal att det är patienten som har ansvaret för en förändring och som har att ta ställning till såväl hur den ska genomföras som vilka mål som ska uppnås.

Liria Ortiz, författare, psykolog och lärare i motiverande samtal: ”Istället för att övertala eller övertyga kan det vara mer effektivt att lyssna och kompromissa.
Peter stormare devil

Motiverande samtal vetenskaplig artikel ls swap
malmo-copenhagen oresund bridge
pedagogik kandidatprogram antagningspoäng
ekonomi kursları
upm kymmene oyj
stanford tuition fees international students

Motiverande samtal med unga om sexuell hälsaPDF 920 kB

av J Andersson · 2014 — Metod: Strukturerad litteraturstudie med deskriptiv design, baserad på tio vetenskapliga artiklar av både kvalitativ och kvantitativ design. Resultat:  KFA bedriver folkhälsovetenskaplig forskning och utbildning samt strategiskt och praktiskt folkhälsoarbete på regional och nationell nivå. En grundtanke är att  i motiverande samtal som författaren Liria Ortiz har haft.

Momentschema, studiehandledning, examination och

• Kan inkludera motiverande strategier, till exempel motiverande samtal MI. För att få svar på syftet har vi granskat 16 vetenskapliga artiklar beträffande motiverande samtal, kost och motion. De är deduktivt analyserade och Orems egenvårdsteori är den omvårdnadsteoretiska grund som vårt arbete har baserats på. Syftet med litteraturstudien var att belysa inom vilka områden motiverande samtal kan användas för att främja livsstilsförändringar. En litteratursökning gjordes, 16 artiklar motsvarade studiens syfte och är grunden för denna litteraturstudie. Resultatet visar att MI verkar vara väl fungerande speciellt på ungdomar med drog problem Motiverande samtal: Somra.se – Interaktiv, webbaserad utbildning i MI med fokus på arbetet med riskbruk av alkohol för dig inom hälso- och sjukvården.; Patientmaterial: 4. Skillnader i förantaganden, teoribildning och filosofi hos metoderna Motiverande Samtal (MI) och Lösningsfokuserat arbetssätt (LF) (JW) 5.

Samtalet nedan kom till för att försöka bringa klarhet i vad MI är och kan vara, både i det stora och i det lilla.