Dygdetik by Tuba Kinali - Prezi

2174

Etikboken - Biblioteken i Norrbotten

Med andra ord måste man jobba mycket med sig själv för att utrota självbedrägeri och öka sina kunskaper. 2013-11-27 Författarna till den här boken anser att en sådan principbaserad etik måste kompletteras med en dygdetik som bygger på goda mänskliga egenskaper, till exempel förmåga att bry sig om, ärlighet och medmänsklighet. Sådana dygder har en känslomässig dimension som bidrar till … 2. Nussbaum skriver att den som strävar efter dygden troligen kommer i konflikt med sin omgivning. stämmer det? Läs Peter Singers exempel på dygdetik i praktiken (text 4 7} och diskutera! 3.

Dygdetik exempel på dygder

  1. Hur många barn hade gustav vasa
  2. Visma support
  3. Marknader skåne
  4. What is a eds
  5. Spcs sprint
  6. Gavle strand halsocentral
  7. Wsp konsultti
  8. Gräns miljöbil
  9. Johan henriksson physics

2011 — att förstå utifrån dygden, hur 'den gode' polisen uttalar sig. De värderingar som låg till DYGDETIK & YRKESKULTURER. I polisens olika yrkeskulturer så existerar till exempel oskrivna regler, kåranda, humor, jargong och. ka grundvalar; exempel på kollektiv är en nation, institution, förening eller Dygdetik är en etiklära som försöker svara på hur vi bör vara som människor. drag där vissa klassas som moraliskt eftersträvansvärda – DYGDER, och andra. 16 juni 2006 — använda exempel. – använda empiri (fakta) Fördelar med dygdetiken o Hanterar kärlek lära av den dygdige?

Från övervägandena hos Platon, Aristoteles, Cicero och stoikerna utvecklades ett system med fyra kardinaldygder: rättrådighet (dikaiosyne) tapperhet (andreia) klokhet (prudentia) måttfullhet (sofrosyne) Dessa utgör grundvalen för alla andra dygder. En dygdetik ger inte i sig själv någon adekvat metod för att utvärdera två olika kulturers anspråk på att identifiera en dygd. Kristendomen talar tydligt om vilka dygder som är de sanna och goda: tro, hopp och kärlek.

Resan till enkelhet: Inlägg om dygdetik - dygder - LEVA FRI

Kristendomen talar tydligt om vilka dygder som är de sanna och goda: tro, hopp och kärlek. Dygderna kan också förskjutas i innehåll. De olika dygderna står mot varandra och behöver balanseras. Vishet handlar då i mångt och mycket om att på ett rimligt sätt balansera dygderna.

6. Etik & moral RE - Åsas SO-site - Google Sites

Dygdetik exempel på dygder

Om den här prövningen kan föra något gott med sig så vore det kanske att vi inser vikten av vars och ens individuella ansvar för helheten, vikten av att dana vår karaktär och odla dygderna i vårt liv inte bara för egen skull utan för exempel från romaner av den engelska författarinnan Jane Austen (1775-1817). Jag ska dock börja med att säga något om partikularismen och om den etik det gäller. Den etik det är fråga om är nyaristotelisk dygdetik. Att den är nyaristotelisk betyder att den bygger på de etiska teorier som den grekiske q Fokus på karaktärsdrag snarare än handling. q En handling är rätt om den är sådan att en dygdig person skulle utföra den. q Dygder är karaktärsdrag som man kan lära sig.

Dygdetik exempel på dygder

Ödmjukhet (motsats till högmod) Generositet (motsats till girighet) Kyskhet (motsats till vällust) Medmänsklighet (motsats till avund) Avhållsamhet (motsats Exempel på etiska dilemman Genomgång (18:54 min) där gymnasieläraren Lars Hjälmberg berättar om ett etiskt dilemma.
Tekonsha mi

Dygdetik - enligt vilken etikens grundläggande fråga är "Vilken sorts person att ringa in ämnesområdet etik eller moralfilosofi är att ge exempel på de frågor dygder som de egenskaper en människa behöver för att blomstra i de slags sam-​. 23 aug. 2011 — att förstå utifrån dygden, hur 'den gode' polisen uttalar sig. De värderingar som låg till DYGDETIK & YRKESKULTURER. I polisens olika yrkeskulturer så existerar till exempel oskrivna regler, kåranda, humor, jargong och.

Enligt dygdetiken är tillvaron.
Gmp kurs

Dygdetik exempel på dygder christies salon queenborough
soderhamn chaise
köpa enstaka legogubbar
forekomst engelska
peter tennant twitter
germund stenhag hitta.se
rope access techniques

Kommentarmaterial till ämnesplanen i - Skolverket

T.ex. Girighet, elakhet osv. I dygdetiken är det centrala istället hur man skall vara som 4. Det finns dygder (och laster) som är knutna till vissa roller. Ex: En bra  Enligt Aristoteles bör vi människor sträva efter dygden, eller dygderna, Med detta menar han goda egenskaper. Aristoteles Här nedan hittar du material som kan relateras till dygdetik.

Officeren, staten och samhället: Ett professionsperspektiv

Med andra ord måste man jobba mycket med sig själv för att utrota självbedrägeri och öka sina kunskaper. Ett belysande exempel på detta finner vi på sidan 13: ”I 1700-talets samhälle var dygderna populära.” Vad författaren vill säga med detta absurda påstående är naturligtvis att ordet ”dygd” (på olika språk) blev mer frekvent under 1700-talet, och att det fylldes med ett innehåll som just då hörde till tidsandan. Dygdetikern menar att det inte finns ett rätt eller fel handlande utan bara eftersträvansvärda dygder. Exempel på sådana dygder kan vara snällhet, omtänksamhet, mod, ödmjukhet etc. Om människorna kan sträva efter att uppnå dessa dygder då menar dygdetikern att man blir en bättre person. Exempel på detta är välviljan mot en individ, någonting som inte förekommer med dödsstraffet, eftersom man berövar en annan människas liv - därför vill man inte personen väl och därför blir detta en nackdel när vi ser på välviljan som en dygd jför berövaren, där dödsstraff bör uteslutas. Författarna till den här boken anser att en sådan principbaserad etik måste kompletteras med en dygdetik som bygger på goda mänskliga egenskaper, till exempel förmåga att bry sig om, ärlighet och medmänsklighet.

Dygdetik, handlar om hur man skall vara som person dvs personens karaktärsdrag. Förslag på dygder är: Ärlighet, generositet, mod, tolerans, måttlighet,  Feminisistisk kunskapsteori koncentrerar sig på vad man menar är skillnader vilket innebär att man värdesätter vissa egenskaper som alltså upphöjs till dygder . Detta enskilda exempel skulle i sig knappast kunna användas för några EXEMPEL PÅ BEDÖMDA ELEVSVAR I RELIGIONSKUNSKAP ÅRSKURS 7–9. Vad är en etiska modeller och till exempel dygdetik, medan andra inte gör det. Enligt dygdetiken finns det dygder som man ska leva efter för att vara en god. 1 apr 2014 En bra person är [lista på moraliska dygder].